08/05/2015
Ekosto nv, Wase Golf en de gemeente Sint-Gililis-Waas organiseren op 23 mei 2015 om 10 uur opnieuw een rondleiding.
U krijgt uitleg over de stand van zaken van de initiatiefnemers en van de burgemeester Chris Lippens.
Aansluitend volgt een bezoek aan het terrein, zodat u met eigen ogen de voortgang kan zien:
het opvullen van de oude kleiputten, de herinrichting van de ingang van het terreinen misschien zelfs de sleuven
voor het archeologisch onderzoek dat voorafgaat aan de aanleg van de eco-vijver op het golfterrein.
Aangeraden wordt om voor het terreinbezoek aangepast schoeisel aan te trekken (laarzen).
Het onthaal is aan de oude paardenstallen aan de Reepstraat (recht tegenover huisnummer 161).