Ekosto verleent u hierbij toegang tot Ekosto.be en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Ekosto zijn aangeleverd. Ekosto behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op Ekosto is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De content is door Kleur & Co met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Kleur & Co is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Alle afbeeldingen op deze website zijn exclusieve eigendom van de respectievelijke eigenaren  en zijn beschermd op grond van internationale copyrightwetten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om deze te kopiëren, downloaden, of te reproduceren op welke wijze dan ook.

Andere

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.